Genom att fylla i uppgifterna nedan så aktiverar du din greenfeebiljett. Greenfeebiljetten blir därefter personlig.
Aktiveringskod
Kontaktuppgifter
Har du frågor? Kontakta oss