Vilken färg spelar du?

För att göra det enklare att skilja på våra modeller har vi nu färgkodat vår bollguide. Dessutom levereras modellerna i bollpåsar med respektive färger!

Nedan finner du de nya färgerna. Vilken färg spelar du?

WL 2 DIST

WL 2 SOFT+

WL 2 SOFT

WL 3 TOUR

WL 3 TOUR+

WL 4 TOUR+

WL 5 TOUR