Vilken färg spelar du?

För att göra det enklare att skilja på våra modeller har vi nu färgkodat vår bollguide. Dessutom levereras modellerna i bollpåsar med respektive färger!

Nedan finner du de nya färgerna. Vilken färg spelar du?

White Label Golfs Bollguide för 2020. Välj boll efter hur långt du slår med Järn7: WL 2 DIST = 0m-130m. WL 2 SOFT+ = 0m-140m. WL 2 SOFT = 0m-120m. WL 3 TOUR = 100m-135m. WL 3 TOUR+ = 125m-165m. WL 4 TOUR+ = 140m-165+m. WL 5 TOUR = 145m-165+m.

WL 2 DIST

WL 2 SOFT+

WL 2 SOFT

WL 3 TOUR

WL 3 TOUR+

WL 4 TOUR+

WL 5 TOUR